Zamówienia publiczne

numer ogłoszeniatematdata publikacjikategoria
37Ogłoszenie wyników postępowania prowadzonego po podpisaniu umowy ramowej na: "Roboty budowlane i instalacyjne na zadaniu : Przebudowa bloku żywnościowego w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu- Zdroju" nr postępowania 37/2018 r.2018-10-10roboty budowlane
33Ogłoszenie wyników postępowania prowadzonego po podpisaniu umowy ramowej na: "Roboty teletechniczne na zadaniu: Przebudowa infrastruktury technicznej wraz z fragmentem wynagrodzeń wewnętrznych oraz systemu dostępu i monitoringu w obrębie Sali widzeń i śluzy wjazdowej w Oddziale Zewnętrznym w Ciągowicach Zakładu Karnego w Wojkowicach" nr postępowania 33/2018 r.2018-10-04inne
34Ogłoszenie wyników postępowania prowadzonego po podpisaniu umowy ramowej na "Roboty budowlane na zadaniu pn. Przebudowa pawilonu G na oddział mieszkalny dla kobiet oraz oddział terapeutyczny dla uzależnionych kobiet w Zakładzie Karnym nr 1 w Grudziądzu"2018-09-25roboty budowlane
32Ogłoszenie wyników postępowania prowadzonego po podpisaniu umowy ramowej na "Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej na zadaniu pn. Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową pomieszczeń po byłej kuchni w budynku mieszkalnym w Oddziale Zewnętrznym w Strzelewie"2018-09-20roboty budowlane
30Ogłoszenie wyników postępowania prowadzonego po podpisaniu umowy ramowej na "Roboty elektryczne i teletechniczne na zadaniu: Budowa sali widzeń w Oddziale Zewnętrznym w Ciągowicach w Zakładzie Karnym W Wojkowicach"2018-09-17roboty budowlane
31Ogłoszenie wyników postępowania prowadzonego po podpisaniu umowy ramowej na "Roboty budowlane i sanitarne na zadaniu: Budowa sali widzeń w Oddziale Zewnętrznym w Ciągowicach w Zakładzie Karnym W Wojkowicach"2018-09-17roboty budowlane