Kantyny/e-paczka oddział Potulice

W związku z wejściem w życie w dniu 1 lipca br. przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, informuję, że zmianie ulegają zasady otrzymywania paczek żywnościowych przez osoby pozbawione wolności.

Skazany będzie miał prawo otrzymania paczki żywnościowej raz w miesiącu, a nie jak dotychczas raz na kwartał. W skład paczki żywnościowej mogą wejść artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe. Nowe przepisy wykluczają możliwość nadesłania paczki żywnościowej do zakładu karnego (aresztu śledczego). Z dniem 1 lipca 2015 r. paczki żywnościowe dostarczane osobom pozbawionym wolności osobiście przez nadawcę, bądź za pośrednictwem placówki pocztowej lub firmy kurierskiej nie będą przyjmowane. Zamówienie na dostarczenie osadzonemu paczki z żywnością może złożyć jedynie osoba dla osadzonego najbliższa. Zamówienie na paczkę żywnościową będzie można złożyć zarówno podczas widzenia z osadzonym, jak też bezpośrednio w IGB „Baltica”, w tym również drogą elektroniczną.

Kontakt telefoniczny z odziałem pod numerem tel. 52 386 41 68

Ulotka informacyjna do pobrania  

Zakład Karny w Potulicach
Oddział Zewnętrzny w Chojnicach 
Oddział Zewnętrzny Toruń
Areszt Śledczy w Bydgoszczy
Zakład Karny w Bydgoszczy

Zakład Karny nr 1 w Grudziądzu
Zakład Karny nr 2 w Grudziądzu
Zakład Karny w Inowrocławiu
Zakład Karny w Koronowie
Zakład Karny w Koronowie - Oddział Zewnętrzny Strzelewo

Zakład Karny Włocławek
Oddział Zewnętrzny w Czersku
Ośrodek Doskonalenia Kadr w Suchej 


 

 

 

Kantyna w Zakładzie Karnym w Kwidzynie