Zarząd


Dyrektor BIGB BALTICA - Marek Romaszkiewicz

Z-ca Dyrektora BIGB BALTICA - Zdzisław Gołębiewski

Główna Księgowa - Dagmara Kubik

  

Oddział w Bydgoszczy
Z-ca Dyrektora Kierownik Oddziału w Bydgoszczy Janusz Nowak

Oddział w Potulicach
Z-ca Dyrektora Kierownik Oddziału w Potulicach Iwona Kwiatkowska