Zarząd


Dyrektor BIGB BALTICA - Adam Jaworski 

Z-ca Dyrektora BIGB BALTICA - Janusz Głowacki
  


 

Oddział w Bydgoszczy
Z-ca Dyrektora Kierownik Oddziału w Bydgoszczy Janusz Nowak

Oddział w Potulicach
Z-ca Dyrektora Kierownik Oddziału w Potulicach Iwona Kwiatkowska

Oddział we Włocławku