W związku z wejściem w życie w dniu 1 lipca br. przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, informuję, że zmianie ulegają zasady otrzymywania paczek żywnościowych przez osoby pozbawione wolności.

Skazany będzie miał prawo otrzymania paczki żywnościowej raz w miesiącu, a nie jak dotychczas raz na kwartał. W skład paczki żywnościowej mogą wejść artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe. Nowe przepisy wykluczają możliwość nadesłania paczki żywnościowej do zakładu karnego (aresztu śledczego). Z dniem 1 lipca 2015 r. paczki żywnościowe dostarczane osobom pozbawionym wolności osobiście przez nadawcę, bądź za pośrednictwem placówki pocztowej lub firmy kurierskiej nie będą przyjmowane. Zamówienie na dostarczenie osadzonemu paczki z żywnością może złożyć jedynie osoba dla osadzonego najbliższa. Zamówienie na paczkę żywnościową będzie można złożyć zarówno podczas widzenia z osadzonym, jak też bezpośrednio w IGB „Baltica”, w tym również drogą elektroniczną.


Ulotka informacyjna do pobrania

Prowadzimy rówież obsługę Kantyn w naszym oddziale w Potulicach. Zapraszamy po więcej informacjii >>>