Artykuły

    Zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9.03.2018 r. Dz.U. z 12.03.2018 r. poz.143  Bałtycka Instytucja Gospodarki Budżetowej BALTICA została włączona do Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA w Warszawie.


Wobec powyższego nowa nazwa firmy to:

 

 Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA

Oddział w Gdańsku
ul. Kurkowa 12
80-803 Gdańsk
Nasza Firma rozpoczęła swoją działalność w 1963 roku. Wykonaliśmy przez ten czas wiele usług remontowo - budowlanych na rzecz Aresztów Śledczych, Zakładów Karnych, Ośrodków Wypoczynkowych, Sądów Rejonowych i Okręgowych, Prokuratur oraz inwestycji prywatnych. Dokonaliśmy w tym czasie dużej transformacji w zakresie działania firmy. Widząc wzrastające potrzeby interesantów oraz bacznie kontrolując rozwój konkurencji uruchomiliśmy produkcję ogrodzeń kutych, bram zautomatyzowanych, a najważniejszym krokiem w rozwoju firmy było otwarcie w 1999 r. produkcji stolarki okiennej. Terminowość oraz jakość naszych usług są dla nas priorytetowym elementem działania a co za tym idzie zadowolenie zleceniodawcy. Nasze wyroby posiadają wszystkie potrzebne certyfikaty oraz aprobaty techniczne wymagane na polskim rynku budowlanym.

"KOMUNIKAT DLA KONTRAHENTÓW BIGB BALTICA
BĘDĄCYCH JEDNOSTKAMI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

 Bałtycka Instytucja Gospodarki Budżetowej Baltica jako podmiot spełniający wymagania określone w ustawie p. z. p. nie jest zobowiązana do stosowania przepisów tejże ustawy do kwot równowartości w złotych.

1. 135 000 euro – dla dostaw i usług;
2. 5 225 000 euro – dla robót budowlanych;

 Powyższe stanowi o tym, że do rzeczonych kwot jednostki sektora finansów publicznych nie stosują przepisów ustawy p. z. p. jeżeli byłyby zamawiającym dostawę, usługę lub robotę budowlaną od Bałtyckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Baltica w Gdańsku."

 

Obejrzyj film prezentujący nasz zakład: