Oddział w Bydgoszczy

Przedmiotem działalności Bałtyckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej BALTICA Oddział w Bydgoszczy są usługi i produkcja w zakresie:

- wykonawstwa robót ogólnobudowlanych, remontowych i inwestycyjnych w zakresie budownictwa ogólnego, na rzecz jednostek organizacyjnych resortu sprawiedliwości
oraz na rzecz inwestorów spoza resortu,
- wykonawstwa dokumentacji technicznej w zakresie budownictwa ogólnego,
- produkcji konstrukcji metalowych i ich części , obróbka mechaniczna elementów metalowych,
- handlu meblami tapicerowanymi, skrzyniowymi oraz biurowymi z uwzględnieniem kompleksowego wyposażenia wnętrz,
- produkcji mas betonowych,
- wynajmu i dzierżawy urządzeń budowlanych,
- pośrednictwa w sprzedaży miejsca na cele reklamowe,
- czyszczenie i sprzątanie obiektów.