Zakład Karny w Kamińsku

Zakład Karny w Kamińsku  modernizacja - przebudowa obiektu Kuchni