Centrum Naukowo-Dydaktycznego Medycyny Eksperymentalnej przy ul. Warszawskiej 30 w Olsztynie

Wykonaie i montaż fasad aluminiowych oraz stolarki PCV .Centrum Naukowo-Dydaktycznego Medycyny Eksperymentalnej przy ul. Warszawskiej 30 w Olsztynie