BUDIMEX Gdynia - budyne mieszkalny

Inwestycja dla BUDIMEX Gdynia ul. Rozewska - budynek mieszkalny.