O firmie

BIGB BALTICA Oddział we Włocławku jest przedsiębiorstwem nastawionym głównie na produkcję metalową w zakresie obróbki skrawaniem, obróbki plastycznej, spawalnictwa, oraz innych pokrewnych procesów. Wyroby w końcowej fazie poddawane są procesowi mycia, fosforanowania, oraz malowania w profesjonalnej malarni proszkowej.

Aktualnie trzon produkcji  Instytucji stanowi cała gama wyrobów przeznaczonych na potrzeby jednostek penitencjarnych Ministerstwa Sprawiedliwości, policji, wojska, jednostek samorządu terytorialnego itp. Dominującą produkcją są wyroby służące kompletnemu wyposażeniu cel więziennych, oraz inne wyroby nieodzowne w funkcjonowaniu Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych. Wielką satysfakcję przynosi nam fakt, że produkty nasze znalazły zainteresowanie w większości nowych jednostek penitencjarnych na terenie kraju o czym świadczą udzielone referencje, z których część przedstawiamy na dalszych stronach. Ponieważ szczególne cechy posiada nasze „łóżko koszarowe z wkładem ażurowym” zostało ono zgłoszone do Urzędu Patentowego R.P. jako chroniony prawem wzór użytkowy.

www.bigb-wloclawek.pl