Gdansk's Remand Prison - Thermo modernization

Termomodernizacja Budynków Aresztu Śledczego w Gdańsku
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, kraty, blendy

           Jesteśmy Generalnym wykonawcą Wykonania termomodernizacji na terenie okręgu gdańskiego.Cały projekt przewiduje ocieplenie ścian zewnętrznych we wszystkich budynkach montaż na dachach kolektorów słonecznych, wymianę wszystkich okien, wymianę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej, modernizację instalacji wentylacji mechanicznej, zastosowanie systemu zarządzania energią  i zdalny monitoring parametrów zużycia, zostanie także wymieniona instalacja elektryczna, oświetleniowa w pomieszczeniach biurowych i celach mieszkalnych na energooszczędną. W chwili obecnej prowadzone są  prace w trzech zakładach karnych i aresztach śledczych okręgu gdańskiego. Kolejnych pięć jednostek przygotowuje się do termomodernizacji.

http://sw.gov.pl/pl/aktualnosci/aktualnosci-sluzby-wieziennej/news,19621,minister-sprawiedliwosci-z.html