Zawiadomienie

Niniejszym zawiadamiamy, iż zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przekształcenia gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych w instytucję gospodarki budżetowej (Dz. U NR 181, poz. 1217) oraz z Zarządzeniem NR 215/10/CZSW Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2010 została utworzona w dniu 30 grudnia 2010 r.


Bałtycka Instytucja Gospodarki Budżetowej BALTICA
z siedzibą w Gdańsku 80 - 803 przy ul. Kurkowej 12
NIP 5833118662, KRS: 0000374339 REGON: 221150688

w której skład wchodzą:
1. Gospodarstwo Pomocnicze Zakład Remontowo-Budowlany przy Areszcie Śledczym w Gdańsku. BIGB BALTICA Siedziba w Gdańsku;
2. Gospodarstwo Pomocnicze Zakład Remontowo-Budowlany przy Areszcie Śledczym w Bydgoszczy BIGB BALTICA Oddział w Bydgoszczy;
3. Gospodarstwo Pomocnicze przy Zakładzie Karnym w Potulicach BIGB BALTICA Oddział w Potulicach;
4. Gospodarstwo Pomocnicze Zakład Produkcyjny przy Zakładzie Karnym we Włocławku BIGB BALTICA Oddział we Włocławku

 

rehau siegenia aereco