Hotel Przystań SPA w Olsztynie

Budowa Hotelu Przystań SPA w Olsztynie
Elewacja wykonana z jesionu thermo usa profil rombo 21 x 130 mm impregnowany do klasy reakcji na ogień jako niezapalny oraz płyt HPL i płyt z betonu architektonicznego.